ตลับลูกปืนตุ๊กตา

การใช้ตลับลูกปืนวายช่วยให้การออกแบบระบบตลับลูกปืนทำได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายต่ำ จึงมักนิยมใช้ชุดตลับลูกปืนวายในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องทอผ้า ระบบขนส่งลำเลียง พัดลมระบายอากาศ