ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวมีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวพร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งในวงแหวนนอกเป็นผิวเดียวกัน และมีรางวิ่งวงแหวนในสองรางเอียงทำมุมกับแกนกลางตลับลูกปืน ซึ่งลักษณะต่างๆ เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ตลับลูกปืนชนิดอื่นทดแทนได้ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวสามารถปรับแนวได้เอง และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเพลาเยื้องแนวเบี่ยงไปจากตัวเสื้อ หรือการเยื้องแนวที่เกิดจากเพลาบิดโก่งหรือดัดงอมากนัก ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ MG เป็นตลับลูกปืนที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือไปจากการรับแรงรัศมี